Kurije Dentat značenje

Kurije Dentat, Manije (lat. Manius Curius Dentatus) (? do ← 270), rim. vojskovođa i konzul. Završio ← 290. Treći samnićanski rat, porazio galske Senone ← 283., Pira kod Benaventa ← 275. i Lukance ← 276.