Kurdistan značenje

Kurdistan, brdovito područje u Z Aziji, u porječju gornjega Tigrisa; pripada Turskoj, Siriji, Iranu i Iraku. Oko 10 mil. st., pretežito Kurda. Stočarstvo, poljodjelstvo (natapanje); ležišta nafte. Gradovi: Diyarbakir, Van, Mosul, Kirkuk.