kurativna medicina značenje

kurativna medicina, grana medicine koja se bavi liječenjem bolesti; usp. preventivna medicina.