Kupareo značenje

Kupareo, Rajmund (1914–96), hrv. književnik i estetičar; svećenik dominikanac, od 1947–71. djelovao u Čileu; pisao na hrv. i španj. jeziku pjesme, drame, romane, novele te oglede iz estetike. Blagoslov zvijezda; Umjetnik i zagonetka života.