kune značenje

kune (Mustelidae), por. manjih zvijeri; noćne životinje, pokrivene finim i gustim krznom; poznate: kuna zlatica, kuna bjelica, sibirski samur, zerdav, lasica, tvor, vidra.