kundak značenje

kundak (tur.), drveni ili kovinski dio puške, strojnice i sličnih oružja; služi da se oslanjanjem na rame ublaži trzanje oružja, da se točnije cilja i sigurnije pogodi cilj.