Kunčević značenje

Kunčević, Ivica (1945), hrv. kaz. redatelj; zapažene režije klas. djela iz svj. i hrv. dramske književnosti (Sofoklo, M. Držić, I. Gundulić, A. P. Čehov).