kuna zlatica značenje

kuna zlatica (Martes martes), zvijer iz por. kuna, tamnosmeđega krzna sa žutom pjegom na vratu i prsima; živi po eur. i az. šumama; skupocjeno krzno.