Kumici značenje

Kumici, narod na području SI Kavkaza; o. 282 000 pripadnika, pretežito u Dagestanu (Rusija; 229 900 pripadnika). Njihov jezik pripada kipčačkoj skupini turkijskih jezika. Muslimani.