kultura značenje

kultura (lat.). 1. Skladna sinteza čovjekova pov. stvaralaštva u nekom društvu koja obuhvaća njegovo znanstveno, filoz., knjiž. i umj. umijeće, osjetilnost i iskustvo. 2. Ukupnost razvoja pojedinaca ili skupina, usavršenje, produhovljenje njihova bića, uma, osjeta, interesâ, običajâ i ukusa; svojstvo onoga tko je kulturan. 3. Rezultat procesa čovjekova usavršavanja na određenom području: književna k., glazbena k., likovna k. i dr. 4. Ukupnost tvorbi ili pojava u materijalnom i duhovnom životu jednoga naroda, u odnosu prema različitim fazama razvojnoga procesa (nacionalna k.). 5. biol rast, uzgoj bakterija, različitih mikroorganizama, stanica i tkiva u posebno održavanim uvjetima (inkubator). 6. agr biljke uzgajane uz pomoć agrotehničkih mjera.