kult ličnosti značenje

kult ličnosti, pretjerana idealizacija neke osobe i slijepo podređivanje njezinu autoritetu. Izraz u suvremenome značenju potječe od N. S. Hruščova, a odnosi se na Staljinov k. l. (referat na 20. kongresu KP Sovjetskoga Saveza, 1956. O kultu ličnosti i njegovim štetnim posljedicama).