kulinarstvo značenje

kulinarstvo (lat.), kuharstvo; vještina pripremanja hrane; u njegovu razvoju veliku je ulogu igralo otvaranje javnih restorana.