kugara značenje

kugara (Bombycilla garrulus), ptica pjevica iz reda vrapčarki sa sjevera Europe.