Kučan značenje

Kučan, Ninoslav (1927–94), hrv. arhitekt; autor javnih zgrada u Zagrebu: Radničko sveučilište Moša Pijade (danas Otvoreno učilište; s R. Nikšićem) i Palača pravde.