Kubin značenje

Kubin, Alfred (1877–1959), austr. grafičar i crtač fantastičnih i sablasnih motiva; ilustrirao djela E. a. Poea i E. Th. A. Hoffmanna.