ksilofon značenje

ksilofon (grč.), glazbalo iz skupine udaraljki, opsega c1–c4. Svirač udara štapićima po drvenim pločicama postavljenima u 4 niza na slamnatoj podlozi.