Ksenofan značenje

Ksenofan (o. ← 565. do o. ← 473), grč. pjesnik i filozof iz Kolofona; Parmenidov učenik; osnivač filoz. škole u Eleju. Sačuvani fragmenti iz djela O prirodi.