Kruševo značenje

Kruševo, grad u Z Makedoniji; 9700 st. Potkraj 19. i na poč. 20. st. najvažnije središte mak. nac. otpora (Kruševska republika). Jedno od središta mak. Vlaha (Arumunja). Preradba duhana, proizvodnja ćilima, tekst. ind. – Kruševski manifest, poziv upućen u vrijeme Ilindenskoga ustanka (1903) svim stanovnicima Makedonije, bez razlike na vjeru i nacionalnost, da se pridruže borbi protiv tur. nasilništva i za stvaranje slobodne Makedonije.