krumpir značenje

krumpir (njem.) (Solanum tuberosum), trajna zeljasta biljka iz por. pomoćnica, podrijetlom iz Južne Amerike, u Europu prenesena u 16. st. Gomolji se upotrebljavaju kao ljudska hrana, stočna krma ili se industrijski prerađuju (škrob, špirit).