krug značenje

krug, mat dio ravnine omeđen kružnicom.