Krstulović značenje

Krstulović, Vicko (1905–88), hrv. političar, komunist; organizator antifaš. rata u Dalmaciji 1941–45., vijećnik Avnoj-a i Zavnoh-a. Nakon rata na visokim polit. dužnostima. Pomorska orijentacija.