krstašice značenje

krstašice (Brassicaceae, Cruciferae), por. zeljastih dvosupnica s o. 1900 vrsta raširenih ponajviše na S polutki; imaju pravilne četveročlane cvjetove, plod im je komuška ili komuščica; mnoge su kult. biljke, a i korovi; predstavnici: kupus, kelj, koraba, cvjetača, hren, rotkva, rotkvica, repica, gorušica, režuha, rusomača.