Kršnjavi značenje

Kršnjavi, Isidor (Iso) (1845–1927), hrv. povjesničar umjetnosti i slikar. Potaknuo osnivanje Društva umjetnosti, Obrtne škole i Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu. Kao predstojnik Odjela za bogoštovlje i nastavu (1891–95) zaslužan za obnovu spomenika, izgradnju škola i modernizaciju školstva u Hrvatskoj. Pogled na razvoj hrvatske umjetnosti u moje doba; Zapisci, I–II.