Kršna značenje

Kršna (Krishna, Krišna), indij. božanstvo, jedno od utjelovljenja (osmo) boga Višnua. Djetinjstvo kraljevića Kršne, koje je proveo kao pastir, njegove ljubavi s pastiricama, sudjelovanje u bitci na Kurukšetri gdje je bio Arđunin savjetnik te borbe s asurama i rakšasama, česti su motivi u indij. književnosti.