kršćanska demokracija značenje

kršćanska demokracija, pol.t. naučavanje o ustroju demokr. države na kršć. načelima i vrijednostima., te pol. pokret i organizacije koje na tim načelima zasnivaju svoje programe i djelovanje unutar sustava predstavničke demokracije. Nastale potkraj 19. st., u Europi osobito jačaju nakon II. svj. rata; u Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, Austriji same ili u koalicijama dugo su participirale u vlasti. U Hrvatskoj nije bilo jake demokršćanske stranke niti pokreta kršć. demokracije.