Krohn značenje

Krohn, Ilmari (1867–1960), fin. muzikolog i skladatelj; utemeljitelj folklorističke metode na pov.-geogr. osnovi; proučavao fin. nar. pjesme i povijest glazbe, postavio temelje fin. glazb. nazivlju. Kantate; orkestralna djela; oratoriji; opera Potop.