krmiva značenje

krmiva (krma), proizvodi biljnog, životinjskoga ili mineralnoga podrijetla koji služe kao hrana stoci. Dijele se na suha (sijeno, slama), zelena (zelene leguminoze i trave), krepka ili koncentrirana (zrnje žitarica i mahunarki, uljene pogače, riblje brašno i sl.) i mineralna (kuhinjska sol i dr.). Za pojedine vrste i kategorije domaćih životinja danas su sve više u uporabi gotove krmne smjese koje sadrže i posebne dodatke (mikroelemente, vitamine, hormone, antibiotike i dr.).