krma značenje

krma, stražnji dio broda ili čamca; pod vodom oštra ili plosnata; nadvodni dio oštar (kao u guca), zaobljen (eliptična, krstaška, lepezasta k.) ili odrezan (završava zrcalom). Na krmi se nalazi kormilo, jedan ili više vijaka (kod brodova s mehaničkim pogonom).