Krka značenje

Krka, rijeka u Dalmaciji, duga 72,5 km; prelijeva se preko sedrenih barijera i tvori vodopade (Skradinski buk, Roški slap). Hidroelektrane. Nac. park (111 km2) proglašen 1985.