Krk značenje

Krk, otok u Kvarneru, uz Cres najveći na Jadranu; 405,78 km2, 17 860 st.; sjedište biskupije od ranokšć. doba. Mostom (izgrađen 1980) povezan s kopnom. S dio niži i naseljeniji; na J pretežito ogoljele vapnenačke ravni; najviše brdo Obzova (569 m); plodna je udolina Baščanske drage. Strma SI obala izložena je buri. U S dijelu Jezero (1 km2). Šume pokrivaju o. 30% ukupne površine. Veća naselja: Krk, Punat, Omišalj, Njivice, Malinska, Vrbnik, Baška. Mediteranska poljoprivreda, ovčarstvo, ribarstvo. Petrokem. kompleks s naftnim terminalom i priključkom na naftovod (Omišalj). Turizam. Kraj Omišlja Riječka zračna luka. Trajektne veze s kopnom i otocima Rabom i Cresom. – pov K. je naseljen od neolitika. Bio pod vlašću Rima, Bizanta, Venecije (od 1000), hrv. vladara (u 11. st. središte glagoljske pismenosti: Baščanska ploča), opet Venecije, 1118. Frankapana, koji su 1358. priznali vrhovništvo hrv.-ug. kraljeva, ponovno Venecije do 1797., te Austrije (izuzevši doba franc. vlasti 1806–13) do 1918., kada ulazi u sastav Kraljevine SHS. 1941–43. pod tal., a 1943–45. pod njem. okupacijom.