krivulja značenje

krivulja, mat 1. linija koja se stalno otklanja od pravca; 2. linija određena nizom koordinata koje su funkcije određene jednadžbe. 3. fiz crta, linija koja nastaje nizom uzastopnih položaja točke koja se giba.