kritika značenje

kritika (grč.). 1. Istraživanje načela, činjenica i sl. radi donošenja rigoroznih estetičkih ili filoz. prosudbi o njima. 2. Umijeće prosuđivanja (vrjednovanja, ocjenjivanja) djela duha te knjiž. i umjetničkih djela na temelju estetičkih kriterija; sama takva prosudba.