Kristoforidhi značenje

Kristoforidhi, Konstantin (1827–95), alb. poliglot, lingvist i pisac; autor alb.-grč. rječnika, gramatike alb. toskijskoga narječja, prevoditelj Biblije na oba alb. dijalekta.