Kristijanović značenje

Kristijanović, Ignjat (1796–1884), hrv. kajkavski pisac i kanonik; autor kajk. gramatike; pisao stihove i poučne spise; izdavao kalendar Danica zagrebačka.