Kristijan X značenje

Kristijan X (1870–1947), dan. kralj (od 1912) i kralj Islanda (1918–44). 1915. sankcionirao novi demokr. ustav i dao pravo glasa ženama; 1918. priznata je neovisnost Islanda (ostvarena 1944). Popularnost stekao otporom prema njem. osvajačima (1940–45) i odbijanjem diskriminacije prema Židovima.