Kristijan IX značenje

Kristijan IX (1818–1906), dan. kralj od 1863; nakon neuspješna rata, prepustio 1864. Schleswig-Holstein Austriji i Pruskoj.