kristalne osi značenje

kristalne osi, zamišljeni pravci simetrije unutar kristala koji se sijeku u njegovu središtu; služe za određivanje kristalnih razreda.