kriptogamne biljke značenje

kriptogamne biljke (Cryptogamae), biljke koje nemaju cvijeta (alge, gljive, mahovine i papratnjače).