kriobiologija značenje

kriobiologija (grč.), grana biologije koja proučava djelovanje niskih temperatura i smrzavanja na živa bića; primjena u medicini pri konzerviranju tkiva i organa za presađivanje te pri nekim kirurškim zahvatima.