Kreve značenje

Kreve, Vincas (pr. prez. Mickevičius) (1882–1954), litavski pisac, dramatičar i knjiž. kritičar; nakon II. svj. rata emigrirao u Austriju pa u SAD; pjesnik romantičnoga i domoljubnoga nadahnuća (pov. drama Sarun, knez Dainave; epski spjev Sin neba i zemlje); kao pripovjedač je realist kojemu je glavna tema litavsko selo (Pod slamnatim krovom).