krespin značenje

krespin (Epimedium alpinum), trajna zeljasta biljka iz por. žutika, s listovima koji prezimljuju; pretežito u šumama hrasta kitnjaka i običnoga graba.