Kreševljaković značenje

Kreševljaković, Hamdija (1890–1959), bos.herc. povjesničar; bavio se pretežito razdobljem tur. vladavine u BiH, posebno razvojem bos. gradova. Esnafi i obrti u Bosni i Hercegovini 1463–1878; Stari bosanski gradovi; Kapetanije u Bosni i Hercegovini; Sarajevo u doba okupacije Bosne 1878.