Kremsmünster značenje

Kremsmünster, grad u S dijelu Austrije; 6450 st. Benediktinski samostan, osn. 777; knjižnica sa 792 inkunabule i 1400 rukopisa; crkve i građevine iz 17. i 18. st.