kremlj značenje

kremlj (rus.: gradska tvrđava), središnji utvrđeni dio starih rus. gradova. – Najpoznatiji je Kremlj u Moskvi, nastao u 15. st. kao rezidencija velikoga kneza. U sklopu Kremlja su crkve Uspenski i Arhangelski sabor, Granovitaja palača, a od novijih građevina Palača kongresa. pren (Kremlj) središnja vlast u Moskvi, kao predstavnik Rusije ili SSSR-a.