kreativnost značenje

kreativnost (engl. iz lat.), sposobnost stvaranja nečega novog, originalnog; lingv sposobnost govornoga subjekta (govornika–slušatelja) da spontano proizvodi i razumije nezavršen broj fraza koje nikada prije nije izgovorio ili čuo.