Kratovo značenje

Kratovo, naselje u vulkanskom krateru na Z padinama Osogovske planine; SI Makedonija; 6481 st. Vinogradarstvo, voćarstvo, rudarstvo. – U rim. doba Cratiscara. Od 14. st. rudarsko središte. Turci su ondje imali kovnicu novca.