Kraš značenje

Kraš, Josip (1900–41), hrv. komunistički aktivist i sindikalni djelatnik; publicist. član CK KP Hrvatske do 1937; jedan od organizatora antifaš. ustanka 1941. Ubili ga ustaše.