Kras značenje

Kras, Marko Licinije (o. ← 115. do ← 53), rim. trijumvir; ugušio Spartakov ustanak ← 71., sklopio s Cezarom i Pompejem prvi trijumvirat ← 60; poginuo u borbi s Partima.