Krajačić značenje

Krajačić, Ivan-Stevo (1906–86), hrv. političar; komunist, sudionik u Španj. građ. ratu 1936–39; član CK KP Hrvatske i CK SK Jugoslavije; jedan od organizatora antifaš. borbe u Hrvatskoj 1941–45. Poslije rata na rukovodećim drž. položajima, predsj. Sabora SR Hrvatske 1963–67.