kozmičko zračenje značenje

kozmičko zračenje, ionizirajuće zračenje najviših poznatih energija kojim se prožima cijeli svemir, na Zemlju dolazi iz svih smjerova; primarno k. z. su uglavnom protoni i a-čestice, a njihovim djelovanjem na atmosferu nastaje sekundarno k. z. te kozmogeni radionuklidi u atmosferi.